Propozice 2017

                 6.7.2017 (čtvrtek,státní svátek)            

K e l č 

u KD v KELČI 

        III. OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ K E L Č               (ZO Drahotuše-ČKS)

pro všechna plemena FCI vč.neuznaných a národních, mimo německé ovčáky

 spojená s Klubovou výstavou Whippet klubu CAC s KV -judge A.Foss-(NO)

  

 

Program:
7.30 – 9.00 přejímka psů
9.00 – 9.10 zahájení výstavy
9.15 – 13.00 posuzování v kruzích
14.00 – 15.30 soutěže a vyhlášení výsledků
 
Rozhodčí: (budou využiti dle aprobací a počtu přihlášených psů)
 

Borge Espeland (Norsko) - skupinyV,VII,VIII(vše mimo GR) + část II.FCI

Andrew Beare (Irsko) -skupiny I-X,non FCI

Berri Beare (Irsko) -skupiny II,IV,X

Arne Foss (Norsko) -klubová výstava whipetu,skupiny I-X,non FCI

 

 

Výstavní poplatky oblastní výstavy :   

 

Uzávěrka přihlášek:

1.      uzávěrka: 10. 5. 2017

2.      uzávěrka: 10. 6. 2017

LAST MINUTE....21.6.2017(pošta,mail) a do 26.6 on-line dogoffice !!!!

 

Oblastní výstava

     I.uzávěrka

       II.uzávěrka

    III.last minute

První pes vč.katalogu

      450,-

        550,-

       600,-

Druhý a další bez katalogu

      400,-

        500,-

       550,-

Štěnat,dorost,veteránů,čestná

      250,-  

        350,-

       450,-

Soutěže

      200,-

        250,-

       300,-

 

uz.do 10.5.2017!!!

uz.do 10.6.2017

uz do 21.6.2017 poštou ne mailem!!

do 26.6.2017 on line dogoffice!!

-----------------------------------------------------

 Klubová  výstava      whippetů

     I.uzávěrka

       II.uzávěrka

    III.last minute

První pes vč.katalogu

        500,-

         600,-

       700,-

Druhý a další bez katalogu

        450,-

         550,-

       650,-

Štěnat,dorost,veteránů,čestná

      250,-  

        350,-

       450,-

Soutěže

      200,-

        250,-

       300,-

 

uz.do 10.5.2017!!!

uz.do 5.6.2017

uz do 21.6.2017 poštou ne mailem!!

do 26.6.2017 on line dogoffice!!

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu II.uz/do 10.6/ za poplatek 100 kč/pes

                 neúplné přihlášky-doplnění(PP,majitelé,doklady-atd),přeřazování z do tříd,změna psa zpoplatněno částkou 50 kč/pes

 

 

Přihlášky:

poštou nebo přes www.dogoffice.cz

    Poštovní a mailová adresa : 

Soňa Sehnalíková

756 43 Kelč 83

 

info (ne příhlášky)E-mail: kel.poklad@centrum.cz

 

 

 Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či e-mailem (dle výběru vystavovatele) nejpozději 5 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní

 list v daném termínu  , je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. Platí jako vstupenka pouze pro jednu osobu na jednoho přihlášeného psa. 

 

Platby:
převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo.
Číslo účtu:     2800740268/2010 (do poznámky napište jméno a příjmení)
 
nebo 
 složenkou typu C na adresu:
Soňa Sehnalíková
Kelč 83
756 43 Kelč  , tel. 777 006509
Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostu a veteránů
Rozhodující pro I a II. uzávěrku je datum poštovního razítka nebo datum a čas nahání do systému dogoffice  se všemi potřebnými kopiemi a dokladem o platbě. V případě přihlášení v další uzávěce,bude doúčtován rozdíl  aktuální uzávěrky,v příadě že nebude dořešeno do termínu III.uzávěrky bude přihláška vymázana.
 Last minute-přihlášky on line + platba pouze převodem  s doloženým dokladem!!!!
 

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

-          přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.

-          chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).

-          neuhrazené přihlášky se nepřijímají.

-          PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu nám, prosím, neposílejte).

-          chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů.

-          přihláška hrazená poplatkem v I. uzávěrce je odeslána po termínu I. uzávěrky. Rozhodující pro rozlišení data uzávěrek je datum         poštovního razítka na obálce              s přihláškou nebo doručení e-mailu.

-          přihlášky odeslané po II. uzávěrce poštovní raztko do 15.6!!§,pozdější již nepřijmeme,pouze osoboně nebo přes dogoffice do 20.6.

 

 

 

Třídy:

Štěňat                            od 4 – 6 měsíců

Dorostu                        od 6 – 9 měsíců

Mladých                       od 9 – 18 měsíců

Mezitřída                      od 15 – 24 měsíců

Otevřená                       od 15 měsíců

Pracovní                       od 15 měsíců, s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií certifikátu (né tabulky ze zkoušek)

Vítězů                            od 15 měsíců, s přiznaným titulem mezinárodní, národní šampion, národní a klubový vítěz, s doloženou kopií

Čestná                           od 15 měsíců s titulem KV,VSV,NV,CH...doložit kopii,NEZASAHUJÍ DO VÝBĚRU O OBLASTNÍHO VÍTĚZE U PLEMENE

Veteránů                      od 8 roků

 

V případě, že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší třídy. 

 

Tituly:

Vítěz třídy

Oblastní vítěz

 

Soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa

Nejlepší chovatelská skupina......3 místa

Nejhezčí pár psů     ...............3 místa                   

 

Do soutěží-pár .chov.skupina, JH se lze přihlásit i v den výstavy do 11.00 hodin ve výstavní kanceláři(dohlášení nebudou uvedeni v katalogu), 

hradí se jako III. uzávěrka + 50 kč                                                       soutěž dítě a pes se dle nového výst.řádu konat nebude

 

Závěrečné soutěže:

Nejhezčí štěně - pes                                   nastupují psi se známkou VN1 ................3 místa

Nejhezčí štěně - fena                                  nastupují feny se známkou VN1..............3 místa

Nejhezčí štěně výstavy                         nastupuje pes a fena Nejhezčí štěně

Nejhezčí dorost - pes                                 nastupují psi se známkou VN1................3 místa

Nejhezčí dorost - fena                                nastupují feny se známkou VN1...............3 místa

Nejhezčí dorost výstavy                       nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost

Vítěz mladých – pes                                   nastupují psi se známkou V1/VTM..........3 místa

Vítěz mladých – fena                                  nastupují feny se známkou V1/VTM.......3 místa

Vítěz mladých Kelče                            nastupuje pes a fena – Vítěz mladých

Vítěz třídy čestné                               nastupují všichni vítězové třídy čestné(psi i feny najednou)....3 místa

Nejlepší veterán - pes                                nastupují psi ze třídy veteránů se známkou V1.....3 místa

Nejlepší veterán - fena                               nastupují feny ze třídy veteránů se známkou V1....  3 místa

Vítěz veteránů Kelče                            nastupuje pes a fena – Nejlepší veterán

Nejhezčí pracovní pes        nastupují všichni jedinci(p+f) pracovních plemen(z prac.třídy-oceněni V1,VT)......3 místa

Vítěz Oblastní výstavy – pes       nastupují psi se známkou V1/VT/Oblastní vítěz......3 místa (z vítězů FCI skupin)

                                                             Předvýběr po skupinách FCI...každý vítěz FCI skupiny obdrží kokardu

Vítěz Oblastní výstavy – fena    nastupují feny se známkou V1/VT/Oblastní vítěz.....3 místa (z vítězů FCI skupin)

                                                               Předvýběr po skupinách FCI...každý vítěz FCI skupiny obdrží kokardu

Vítěz Kelče                                     nastupuje pes a fena Vítěz oblastní výstavy ...........celkový vítěz

 Ceny:

           Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek, diplom + cenu .

            Oblastní vítězové obdrží hezké kokardy,vítězové všech tříd medaili.

                Vítězové soutěží, vítězové obdrží pohár(kokardu) + ceny + granule od sponzorů

 

Zápis do PP bude prováděn POUZE v den výstavy ve výstavní kanceláři do konce výstavy, dodatečně nebudou zápisy do PP dopisovány!!!! POté je třeba se obrátit na čmku kde bude za polatek výstava vepsána viz ceník na stránkách čmku.

Každý vystavovatel zodpovědný za podklady pro výstavu,není povinností pořadatele výstavy za vystavovatele řešit nedstatky a chybějící ČLP čísla a podobně a tyto skutečnosti mu sdělovat,proto budou neúplné přihlášky vráceny nebo nepřijaty,aby se předešlo nesrovnalostem z minulého ročníku.

 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Při přejímce psa může být vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině ( § č. 6 veterinárního zákona ) – týká se i psů hlášených do třídy štěňat! Psi ze zemí EU musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen uznávaných FCI a národních plemen, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých plemenných knih. V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být považováni za prvního psa. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi budou z výstavy vyloučeni. Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek. Povoleno je pouze česání, kartáčování, stříhání a trimování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytně nutné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Posuzuje se podle platného řádu. Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy. V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy. Po termínu uzávěrky nebudou přihlášky přijaty. Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Od 1. 3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

 

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví jedinci musí            být opatřeni náhubkem. Vystavovatelé musí uklízet po svých psech exkrementy.

 

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 800,- Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

 

Inzerce v katalogu

1 strana chovatelský inzerát                     400,-

1 strana ostatní inzeráty                             550,-

½ strany chovatelský inzerát                     250,-

½ strany ostatní inzeráty                            350,-

sponzoři inzerce dle dohody , ev.zdarma

 

prodejní stánky na výstavě,pouze předem dohodnuté!!! : 

kontaktujte tel. 777 006509